Jokio užstato
jokių paslėptų mokesčių!
Pasirinkite automobilį
TwinsCart

Nuomos sąlygos

AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

1. Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir automobilio dokumentus.

2. Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku ir sutartoje vietoje pagal sutartį.

3. Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku.

4. Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.

5. Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.

6. Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja Nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.

AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS

1. Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

2. Nuomininkas turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų ir turėti ne mažesnį nei dviejų metų vairuotojo stažą.

3. Automobilį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė- jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę jei yra atsako nuomininkas/ įmonė.

4. Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.

5. Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.

6. Sugedus automobiliui , remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.

7. Nuomos metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių , kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.

VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI

1. Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – nuomininkas privalo  kuo skubiau apie įvykį pranešti  nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje:

   1. Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo.

   2. Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.

   3. Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:

     1. Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;

     2. Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;

   4. Nedelsiant informuoti apie įvykį nuomotoją tel.: +370 625 31913

   5. Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.

   6. Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai automobilyje nuomininko nuosavybei.

 

Mes įsipareigojame:
 • Geriausia kaina ir kokybė
 • Operatyvus ir greitas aptarnavimas
 • Jokių užslėptų mokesčių
 • Užstatas - 0 Eur
 • Trumpalaikės/Ilgalaikės nuomos pasiūlymai
 • Specialios nuolaidos lojaliems klientams
 • Automobilio pristatymas/pasiėmimas - nemokamas
 • Automobilio parkavimas oro uostuose - nemokamas